Projekty UE

Projekty UE

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma realizuje grant udzielony w ramach projektu ,,Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 „Bon na usługi badawcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu usługi badawczej w postaci prac badawczo – rozwojowych, polegających na analizie i testach istniejącej architektury systemu i wskazaniu możliwych alternatyw, opracowaniu wytycznych do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji architektury oraz przeprowadzeniu testów zastosowania opracowanych wytycznych potwierdzających prawidłowe działanie prototypu systemu służącego do projektowania, optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych ERPos.

Efektem prowadzonych prac będzie stworzenie nowej architektury systemu, który będzie posiadać zdolność obsłużenia 10000 użytkowników, brak maksymalnej liczby lokalizacji serwera, dopuszczalne opóźnienia przy wprowadzaniu danych dla użytkownika w Europie Zachodniej 600ms., dynamiczne/inteligentne przypisywanie zasobów serwerowych w zależności od obciążenia.

Wartość projektu: 166 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 994,50PLN

Zakończone zapytania ofertowe

Scroll to Top