Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 14 sierpnia 2018 r.

Krzysztof Galuszewski “VEKTOR” zwany dalej „ERPos” (“nas”, “my” lub “nasz”) obsługuje stronę internetową i aplikację ERPos (zwaną dalej “Usługą”). Ten dokument informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi. Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszych Zasadach prywatności, terminy stosowane w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszych Warunkach korzystania z usługi.

Definicje

Usługa

Serwis oznacza stronę internetową i/lub aplikację mobilną ERPos obsługiwaną przez Krzysztofa Galuszewskiego “VEKTOR”
Dane osobiste

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
Ciasteczka

Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala, do jakich celów i w jaki sposób dane osobowe są lub mają być przetwarzane.
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.
Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)

Data Processor (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.
Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług, aby efektywniej przetwarzać dane.
Podmiot danych (lub użytkownik)

Podmiotem danych jest każda osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować (“Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
  • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wszystkich lub wszystkich tych informacji, podążając za linkiem do anulowania subskrypcji lub instrukcjami podanymi w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Usługę lub gdy uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego (“Dane dotyczące użytkowania”).

Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej usługi, które odwiedzasz, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalny identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, te Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj mobilnego Internetu używana przeglądarka, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Śledzenie danych cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.
Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:
• Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
• Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
• Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa w celach bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

„ERPos” wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:
• Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
• Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
• Aby umożliwić ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, gdy zdecydujesz się to zrobić
• Aby zapewnić obsługę klienta
• Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli poprawić naszą Usługę
• Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
• Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
• Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacjiinformation

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna „ERPos”” do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.
„ERPos” może przetwarzać dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
  • Dałeś nam pozwolenie, aby to zrobić
  • Przetwarzanie jest w naszych uzasadnionych interesach i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
  • Do celów przetwarzania płatności
  • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

„ERPos” zachowa Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.

„ERPos” zachowa również Dane użytkowania dla celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Polską i chcesz przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Polski i tam je przetwarzamy.
Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

„ERPos” podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie kontrole. w tym bezpieczeństwo twoich danych i innych danych osobowych.information.

Ujawnianie danych

Transakcja biznesowa

Jeżeli „ERPos”” jest zaangażowany w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce Prywatności.

Ujawnienie w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach od „ERPos” może być wymagane ujawnienie Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sąd lub agencja rządowa).

Wymogi prawne

„ERPos” może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
  • Ochrony i obrony praw lub własności Krzysztofa Galuszewskiego “VEKTOR”
  • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
  • Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
  • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa..

Nasze zasady dotyczące sygnałów “Nie śledź” w ramach California Online Protection Act (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track (“DNT”). Nie śledź to ustawienie, które możesz ustawić w swojej przeglądarce, aby informować strony internetowe, których nie chcesz śledzić.
Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia w przeglądarce internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. „ERPos” dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania danych osobowych.
Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.
W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Państwa temat. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
Prawo do sprostowania. Masz prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.
Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.
Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.
Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w każdym momencie, w którym „ERPos” powołał się na twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych.
Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.
Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).information.

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.
Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi (“Dostawcy Usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.
Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
Więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Płatności

Możemy świadczyć płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).
Nie przechowamy ani nie zbieramy danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym procesorom płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, co jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi współpracujemy, to::

Apple Store In-App Payments

Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Google Play In-App Payments

Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/

Stripe

Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie https://stripe.com/us/privacy

PayPal or Braintree

Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

FastSpring

Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie http://fastspring.com/privacy/

Authorize.net

Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie https://www.authorize.net/company/privacy/

Inni dostawcy usług

W związku z świadczeniem Usług, „ERPos” może angażować strony trzecie (“Subprocesorzy”) w przetwarzanie Twoich Danych Osobowych. Warunkiem przetwarzania jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Podwykonawcę. „ERPos” zawrze pisemną umowę z każdym Podprocesorem zawierającą zobowiązania do ochrony danych, co najmniej taką samą ochronną, jak środki techniczne i organizacyjne, które „ERPos” wdrożył aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Lista subprocesorów:

Nazwa i adres Kraj przechowywania danych Rodzaj aktywności
Recurly Inc, 400 Alabama Street, San Francisco, California, 94110, United States, (415) 800-2042 USA Płatności, fakturowanie
Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irlandia Irlandia Dostawca usług chmurowych
Twilio Inc, 375 Beale St Ste 300, SAN FRANCISCO CA, 94105-2177, P: +1650.2702199 USA Usługi telekomunikacyjne
SendGrid Inc, 1801 California St Ste 500, DENVER CO 80202-2618, P: +1303.6257008 USA Dostawca usług poczty elektronicznej
ActiveCampaign Inc, 1 North Dearborn Street 5th Floor, Chicago, Illinois, 60602, United States, P: (773) 360-2270 USA Dostawca usług marketingowych

 

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich..

Dane osób niepełnoletnich

Nasza usługa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 lat (“Niepełnoletni”).
Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.
Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy “datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.
Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie..

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • Przez e-mail: support@erpos.com
  • Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://erpos.com/

Scroll to Top