<link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3A500%2C300%2C600%7CMartel+Sans%3A400%2C600%26subset%3Dlatin%7COpen+Sans:700%2C300%7CRoboto:400%7COpen+Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic">Jak to działa? | ERPOS

Prosta obsługa w trzech krokach

Łatwo zarządzaj zadaniami, zamówieniami i dowolnymi
procesami w swojej firmie.

Najpierw stwórz
przepływ zadań
w firmie

0a

Dodaj kolumny ze statusami i nadaj im nazwy. Wyznacz obsługę odpowiedzialną za realizację danych etapów.

0b

Dla wybranych statusów możesz ustawić wysyłkę automatycznych powiadomień i zliczanie czasu ich realizacji.

0c

Możesz utworzyć wiele tablic ze statusami. Mogą to byc różne procesy lub działy w firmie. Ogranicza cię jedynie twoja wyobraźnia.

Krok 1

2c

Dodaj nowe zadanie. Pojawi się nowa karta, która będzie zawierała szczegóły zadania do wykonania.

1b

Wybierz produkt lub usługę. Możesz to zrobić jednym kliknięciem dzięki zapisanej wcześniej liście.

1c

Wybierz odbiorcę, któremu będziesz realizował zadanie. Będzie on otrzymywał powiadomienia o stanie realizacji.

Krok 2

2a

Do zadania możesz dodawać zdjęcia, pliki i dane finansowe. Możesz określić też czas przewidziany na jego realizację.

2b

W komunikatorze możesz opisać szczegółowo zadanie. Dzięki temu członkowie zespołu bedą wiedzieli co mają robić, będą też mogli komunikować się między sobą.

2c

Jeżeli zadanie jest złożone, możesz dodać dowolną liczbę podzadań.

Krok 3

3a

Zmień status zadania przeciągając go do wybranej kolumny. Każda taka kolumna zawiera nazwę statusu i obsługę.

3b

Wyznaczona obsługa będzie widziała przyporządkowane im zadania. Wskaźniki „Play” będą informowały nad czym obsługa aktualnie pracuje.

3c

Dla wybranych statusów możesz ustawić wysyłkę automatycznych wiadomości e-mail lub SMS do klientów o stanie realizacji.

Scroll to top